กุมภาพันธ์ 2564

22
การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2564
13.30 -16.30 น.
สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต
22
การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2564
13.30 -16.30 น.
สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

กรกฎาคม 2564

2
การประชุมสามัญประจำปี 2564 และการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2
13.30 -16.00 น.
ช่องทางออนไลน์ webex
2
การประชุมสามัญประจำปี 2564 และการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2
13.30 -16.00 น.
ช่องทางออนไลน์ webex

กันยายน 2564

6
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
13.30 -16.00 น.
ช่องทางออนไลน์ webex
6
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
13.30 -16.00 น.
ช่องทางออนไลน์ webex

ตุลาคม 2564

26
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
13.30 - 16.00 น.
ช่องทางออนไลน์ webex
26
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
13.30 - 16.00 น.
ช่องทางออนไลน์ webex