มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ครบรอบ ๘ ปี แห่งการจัดตั้ง พร้อมมอบโล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรตำบล/หมู่บ้านช่อสะอาด

2023-07-10

รางวัลบุคคลและอองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566

บรรยากาศงานครบรอบ 8 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต