ลิงก์วิดีโอ ผลงานรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวด "ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้้นบ้านไทยประยุกต์" ประจำปี 2565

2023-03-31
ลิงก์ผลงาน การประกวด ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ประจำปี ๒๕๖๕

 

ระดับประถมศึกษา

ผลงาน : ‘ช้าน้อง น้องอย่าช้า’โรงเรียนวัดท้ายโนต จ.นครศรีธรรมราช รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา  https://youtu.be/Ph2FXoDhKfI

ผลงาน : ‘ชาติภูพนาลัยต้านภัยทุจริต’ โรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี จ.เชียงราย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประถมศึกษา  https://youtu.be/pZ6oTvBAFnk

ผลงาน : ‘สืบสาน วิถีไทย ต้านภัยทุจริต’ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี จ.ลพบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประถมศึกษา และรางวัลขวัญใจมหาชน  https://youtu.be/Wu6K9zadOfs

ผลงาน : ‘โคราชต้านทุจริต’ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด จ.นครราชสีมา

รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา  https://youtu.be/FjeZz_wPJPQ

ผลงาน : ‘วิถีชาวนาไทย ไร้ทุจริต’ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา https://youtu.be/qZ0Tqp1iles

ผลงาน : ‘ทักษิณาวิถี คนดีแดนใต้’ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา https://youtu.be/6YnL8OyBCv4

ระดับมัธยมศึกษา

ผลงาน : หนังตะลุงคน “มาเด้ มาต่อต้านทุจริต” โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ จ.นครศรีธรรมราช

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา  https://youtu.be/ejhONLM11wY

ผลงาน : ‘ไทยช่วยไทย ชาติไทยเจริญ’ วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง จ.อ่างทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับมัธยมศึกษา  https://youtu.be/2ZV51j6w2AY

ผลงาน : ‘เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต’  โรงเรียนแจ้งวิทยา จ.สงขลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา  https://youtu.be/kjRsmESYpWY

ผลงาน : ‘เยาวชนสืบสานหมอลำพื้นบ้านต่อต้านการทุจริต’ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์

รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา  https://youtu.be/IySSsCUY0Ms

ผลงาน : ‘ลำนำประยุกต์ปลุกจิตสำนึก’ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา  https://youtu.be/gcugCPV6j8Y

ผลงาน : ‘เรือมกันตรึมสืบสานวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต’ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ.บุรีรัมย์

รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา  https://youtu.be/JP9eFWASB0o