รายการชุมชนท้องถิ่นไม่ทอดทิ้งกัน (หมู่บ้านช่อสะอาด)
รายการชุมชนท้องถิ่นไม่ทอดทิ้งกัน (หมู่บ้านช่อสะอาด)สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมก ...
30 ธันวาคม 2560
การสร้างแกนนำเยาวชนช่อสะอาดตามหลักพระพุทธศาสนา ดินแดนพุทธภูมิอินเดียและเนปาล ปี 2560
เยาวชนช่อสะอาดตามหลักพระพุทธศาสนา ดินแดนพุทธภูมิอินเดียและเนปาล ตอนที่ 1เยาวชนช่อสะอาดตามหลักพระพุทธ ...
13 ธันวาคม 2560