ผลงานการประกวดมิวสิควิดีโอ "เพลงช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2561
 MV เพลงปลวก    ผลงานของ ทีมขีดเขียนโปรดักชั่น จังหวัดนครพนม MV เพลงทุจริตอย่าติ ...
31 ธันวาคม 2561
สปอตหลวงตาหรรษา กับเด็กชายกล้าหาญ จำนวน 12 ตอน
สปอตหลวงตาหรรษา กับเด็กชายกล้าหาญ ตอนที่ 1สปอตหลวงตาหรรษา กับเด็กชายกล้าหาญ ตอนที่ 2สปอตหลวงตาหรรษา ...
31 ธันวาคม 2561
การประกวดเพลงช่อสะอาดต้านทุจริต ปี 2560
การประกวดเพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต"  (ศิลปินเต็มเพลง)เพลง กาล...โกงเพลง คนไทยหัวใจไม่โกงเพลง ...
31 ธันวาคม 2560
รายการชุมชนท้องถิ่นไม่ทอดทิ้งกัน (หมู่บ้านช่อสะอาด)
รายการชุมชนท้องถิ่นไม่ทอดทิ้งกัน (หมู่บ้านช่อสะอาด)สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมก ...
30 ธันวาคม 2560
การสร้างแกนนำเยาวชนช่อสะอาดตามหลักพระพุทธศาสนา ดินแดนพุทธภูมิอินเดียและเนปาล ปี 2560
เยาวชนช่อสะอาดตามหลักพระพุทธศาสนา ดินแดนพุทธภูมิอินเดียและเนปาล ตอนที่ 1เยาวชนช่อสะอาดตามหลักพระพุทธ ...
13 ธันวาคม 2560