มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมงาน ACSP Anti-Corruption Day โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

2020-12-14

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะ ร่วมงาน "ACSP Anti-Corruption Day" และได้มอบหมายให้ นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นวิทยาการในการอบรมนักเรียนแกนนำ หัวข้อ "นักเรียนวัยใส ต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563