มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม "แต้มสีเติมฝันต้านทุจริต" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

2020-12-09

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรม "แต้มสีเติมฝันต้านทุจริต" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ณ บริเวณด้านหน้า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563