"หมู่บ้านวังหน้าผา จังหวัดอุดรธานี" พร้อมประกาศเจตนารมณ์เป็นตำบลช่อสะอาด ในโครงการของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

2020-12-08

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบหมายให้ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์เป็นตำบลช่อสะอาดของหมู่บ้านวังหน้า ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านช่อสะอาดของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ที่มีความพร้อมจะยกระดับจากหมู่บ้านสู่ตำบลช่อสะอาดด้วยพลังที่เข้มแข็งจากทรัพยากรของชุมชน "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ หมู่บ้านวังหน้าผา ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563