มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมพิธีมอบธงลูกเสือช่อสะอาด แบดจ์ และป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ แก่ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) จ.สมุทรสาคร ที่ผ่านการประเมินผลการขับเคลื่อนหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด

2023-08-31
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และนางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนในพิธีมอบธงลูกเสือช่อสะอาด แบดจ์ และป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ แก่ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) ที่ผ่านการประเมินผลการขับเคลื่อนหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ณ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) จังหวัดสมุทรสาคร
.
ในพิธีได้รับเกียรติจาก นายพิทักษ์ ทวีแสง รองเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี คุณนิตรา เพิ่มทรัพย์ ลิ้มกาญจนพันธุ์ ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นางสาวสมมาทย์ เกาเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) กล่าวรายงาน ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้มอบธงลูกเสือช่อสะอาด และป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ แก่ รองเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพื่อส่งมอบแก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) และกล่าวแสดงความยินดี พร้อมกันนี้ นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี กรรมการมูลนิธิฯ และผู้รับผิดชอบฯ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีด้วย
.
ทั้งนี้ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล)ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 2 จ.นครนายก แล้วได้นำความรู้มาขยายผลให้กับบุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษา ตลอดจนลูกเสือเนตรนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 131 คน