มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประชุมหารือคณะทำงานการเงินและงบประมาณการจัดการประชุม IBD2023

2023-07-25
เมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบหมายให้ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมประชุมหารือคณะทำงานการเงินและงบประมาณการจัดการประชุม IBD2023 ณ อาคารสายชล สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร