มูลนิธิต่อต้านการทุจริต รับโล่หน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และประกอบคุณประโยชน์ ฯ จากวุฒิสภา

2023-02-28

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบหมายให้ ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผู้แทนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต รับโล่หน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และประกอบคุณประโยชน์ แก่คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา จาก ศาสตราจารย์พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาณ ห้องประชุม หมายเลข 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.)


>>>ดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์<<<