มูลนิธิต่อต้านการทุจริต รับมอบเงินสนับสนุน การแข่งขันวิ่งกการศุลต่อต้านการทุจริตฯ จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2022-12-06

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วย นายพระขรรชัย ศรีภวาทิกุล กรรมการ และพลอากาศโท กิตติทัศน์ ภาเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ ร่วมรับมอบเงินสนับสนุน การจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2565 จำนวน 1,000,000 บาท จากผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ  ตึก ปตท. จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร