พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สภาการแพทย์แผนไทย และองค์กรภาคี

2022-12-14

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU กับสภาการแพทย์แผนไทย โดย ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย มูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน โดย พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน และสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย เพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทย ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลช จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565