ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญมาถวาย ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง

2022-11-06

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวาย ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.00 น. ที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัว ประธานในพิธี ได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญมาถวาย ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงในห้วงกฐินกาล เพื่อทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนา สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา


อีกทั้ง ท่านประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมหมู่บ้านช่อสะอาด "หมู่บ้านน้ำเกี๋ยน" และมอบประกาศ ตำบลช่อสะอาด ให้แก่ผู้แทนของหมู่บ้าน


คลิก ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม