การประชุมวิสามัญครั้งที่ 5/2565 คณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

2022-10-03

การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต วิสามัญครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565