มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีส่งมอบโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

2022-09-16

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนวัดเนินมะคึก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน 2565