การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 5/2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

2021-12-07

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคคม 2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กำหนดจัดการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี