ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และกรรมการมูลนิธิฯ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านลาดบัวขาว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

2021-10-31

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และกรรมการ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลาดบัวขาว และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านช่อสะอาด "บ้านลาดบัวขาว"  ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก