ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ที่ปรึกษา และกรรมการมูลนิธิฯ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านน้ำครั่ง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

2021-10-30

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ที่ปรึกษา และกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านช่อสะอาด "บ้านน้ำครั่ง" หมู่ที่ 4 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในหมู่บ้าน 

.

.

หมู่บ้านน้ำครั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น "หมู่บ้านช่อสะอาด" จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562