ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธาน ในพิธีทอดกฐินพระราชทาน วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์

2021-10-30

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประธานในพิธีทอดกฐินพระราชทาน ร่วมด้วย ดร.ประหยัด พวงจำปา รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ พลอากาศโท กิตติทัศน์ ภาเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิฯ ดร.อภิศราวรรณ วัชรินทร์พร กรรมการมูลนิธิฯ ดร.อัจฉรีย์ งามพร้อมสกุล ที่ปรึกษามูลนิธิฯ อีกทั้ง เภสัชกร อาภรณ์ สายเชื้อ กรรมการมูลนิธิยุวพุทธพัฒนา และมูลนิธิสถาบันพัฒนาฯ ร่วมในพิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์