การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

2021-10-26

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กำหนดจัดการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2564 ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex