การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

2021-09-06

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กำหนดจัดการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex