มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่หมู่บ้าน/ตำบลช่อสะอาด

2021-08-11

   มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่หมู่บ้าน/ตำบลช่อสะอาด


                มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีความห่วงใยและร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการดูแลด้านสาธารณสุขให้แก่หมู่บ้าน/ตำบลช่อสะอาด ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด - 19

                ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด - 19 ขณะนี้ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีความห่วงใยหมู่บ้าน/ตำบลช่อสะอาดทั่วประเทศเป็นอย่างมาก จึงได้มีหนังสือสอบถามผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด - 19 พร้อมทั้งส่งกำลังใจและแสดงความชื่นชมต่อหมู่บ้าน/ตำบล ที่มีความเข้มแข็งในการดูแล พร้อมทั้งมีการช่วยเหลือกันในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้าน ตำบล โรงเรียน วัด (บวร) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้งอำเภอ ในการรักษากฎเกณฑ์ทางสังคมและระเบียบกฎหมายของทางราชการ ทำให้ชุมชนปลอดภัยจากโรคระบาดไวรัสโควิด - 19 ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ มูลนิธิต่อต้านการทุจริตยังไเ้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุด PPE หน้ากากอนามัย n-95 เครื่องตรวจวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และชุดตรวจ Rapid Covid -19 Antigen Test เพื่อสนับสนุนการดูแลด้านสาธารณสุขให้แก่หมู่บ้าน/ตำบลช่อสะอาด ด้วย 

                ทั้งนี้ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีความคาดหวังว่า จะดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้กับหมู่บ้านช่อสะอาดทั่วประเทศ ต่อไป


>> Download ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์...<<