มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้รับการสนับสนุน โครงการฝึกอบรมเยาวชน "นักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต" ประจำปี 2564 จำนวน 1 ล้านบาท จากธนาคารออมสิน

2021-07-09

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบหมายให้ ดร.ประหยัด พวงจำปา รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต รับมอบเงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเยาวชน "นักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต" ประจำปี 2564 จากธนาคารออมสิน ให้กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จำนวน 1 ล้านบาท ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่