ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

2021-07-01

ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นภาคีสมาชิิก ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง