การประชุมสามัญประจำปี 2564 และการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2

2021-07-02

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กำหนดจัดการประชุมสามัญประจำปี 2564 และการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex