มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้รับการสนับสนุนโครงการ "ช่อสะอาดต้านทุจริต" จำนวน 2 ล้านบาท จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

2021-06-28 โดย มูลนิธิต่อต้านการทุจริตและแนวหน้า
เมื่อวันที่ 28​ มิถุนายน​ 2564 มูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ทุจริต​ รับมอบ​เงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเยาวชน​ "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี​ 2564​ ​จากบริษัท​ พีที​ที โกลบอล​ เคมิคอล​ จำกัด​ (มหาชน)​ จำนวน​ 2,000,000​ บาท​ ​โดยมี​ ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ วิชา​ มหาคุณ​ ประธาน​กรรมการ​มูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ทุจริต​ พลเอก​ ธีระ​เดช​ ฉัตร​เสถียร​พงศ์​ รอง​ประธาน​กรรมการ​มูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ทุจริต​ และนายรัชพล สุวรรณโชติ ที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมพิธีรับมอบ​จากผู้แทนบริษัท​ พี​ที​ที​ โกลบอล​ เคมิคอล​ จ​ำ​กัด​ (มหาชน) ประกอบด้วย​ คุณพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัทและกฎหมาย และเลขานุการนุการบริษัท​ คุณรัตนา นาคศิริ ผู้จัดการฝ่ายกำกับองค์กร​​ คุณจิรดรา เพชรชาติ ผู้จัดการส่วนกำกับองค์กร​ และคุณกนกกาญจน์ จันทนยิ่งยง พนักงานอาวุโสหน่วยงานกำกับองค์กร พร้อมทั้งคณาจารย์ผู้บริหารจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ​ ห้องประชุม​คณะนิติศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​รังสิต​ ปทุมธานี
.........
       ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า การต่อต้านทุจริต ถือเป็นนโยบายระดับชาติที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ จึงยินดีและขอบคุณบริษัทเอกชน อย่างบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่ได้เป็นองค์กรหลักที่สนับสนุนการทำงานของมูลนิธิมากว่า 5 ปี ทำเกิดโครงการดีดีอย่างหมู่บ้านช่อสะอาด กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ นับว่าเป็นการผลึกกำลังครั้งสำคัญระหว่างภาคเอกชนและมูลนิธิ ที่ร่วมกันต่อสู้และเสริมสร้างพลังในการต่อต้านทุจริตให้เป็นแนวทางการทำงานระดับชาติ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งประเทศ.
        พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน รวม 5 ปี ทำให้มูลนิธิ สามารถดำเนินการโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อต้านทุจริตได้หลากหลายแนวทางและยังดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านช่อสะอาด ตำบลช่อสะอาด โดยโครงการต่อต้านการทุจริตที่มูลนิธิดำเนินการ ในแต่ละปี ได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม เช่น โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ-ต่อต้านทุจริต , โครงการประกวดแต่งเพลง-ต่อต้านทุจริต ,โครงการค่ายเยาวชนช่อสะอาด-ต้านทุจริต ,โครงการต่อต้านทุจริตผ่านสื่อพื้นบ้าน เป็นต้น 
            หรือในปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมเล่น TikTok ทางมูลนิธิฯ ก็จะได้ดำเนินการโครงการประกวดสร้างสรรค์คลิป TikTok-ต่อต้านทุจริต ซึ่งผลงานต่างๆที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ขึ้น จะได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสามารถกระตุ้นจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตได้ตรงกลุ่มและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด.
         คุณพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัทและกฎหมาย และเลขานุการนุการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในนามบริษัท ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และท่านอาจารย์วิชา มหาคุณ เป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสบริษัท ได้เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมดีดีของมูลนิธิอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยนโยบายของผู้บริหารบริษัทเรามีความตั้งใจที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีดีของมูลนิธิ โดยเฉพาะในเรื่องของเยาวชน ให้เยาวชนของประเทศเรามีความเข้มแข็ง และไม่ทนต่อการทุจริต เป็นการปลูกฝังรากฐานที่ดีให้กับสังคมและประเทศของเรา บริษัทเองมีนโยบายในการที่จะสร้างความเข้มแข็งในเรื่องต่อต้านทุจริตในองค์กรให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเช่นกัน และหวังว่าจะได้เป็นผู้สนับสนุนให้กับมูลนิธิต่อต้านทุจริตไปอย่างต่อเนื่องต่อไป.


>> ขอขอบพระคุณเครดิตจากแนวหน้า <<