ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการ ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านช่อสะอาด จังหวัดปราจีนบุรี

2016-09-21

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการ ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านช่อสะอาด ในโครงการ "หมู่บ้านช่อสะอาด พัฒนาจิต" ณ ศาลาการเปรียญวัดคู้ลำพัน ตำบลคู้ลำพัน อำเภอสีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559