มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

2017-01-24

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560