ประธานกรรมการ และคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ในรัชกาลที่ 10

2017-05-02

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการฯ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ในรัชกาลที่ 10 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560