ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และคณะทำงาน เข้ากราบมนัสการ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมฑูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตรี จ.สมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 14 ม.ค.64 ศาสตรา​จารย์​พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการมูล ...
14 มกราคม 2564
"มูลนิธิต่อต้านการทุจริต" ได้รับรางวัล ประเภทองค์กร ในงาน Anti-Corruption Awards 2020
"มูลนิธิต่อต้านการทุจริต" ได้รับรางวัล ประเภทองค์กร ในงาน Anti-Corruption Awards 2020 จากสมาคมผู้สื่ ...
18 ธันวาคม 2563
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมงาน ACSP Anti-Corruption Day โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเถียรพงศ์ รองประธานกรรม ...
14 ธันวาคม 2563
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม "แต้มสีเติมฝันต้านทุจริต" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (ม ...
09 ธันวาคม 2563
"หมู่บ้านวังหน้าผา จังหวัดอุดรธานี" พร้อมประกาศเจตนารมณ์เป็นตำบลช่อสะอาด ในโครงการของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบหมายให้ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถีย ...
08 ธันวาคม 2563
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 5/2563 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 5/2563 คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการ เมื่อวันท ...
01 ธันวาคม 2563
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด และโทรทัศน์ 55 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง แก่ โรงเรียนทางไกล ในโครงการของวุฒิสภา
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด และโทรทัศน์ 55 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ...
24 พฤศจิกายน 2563
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำผ้ากฐินพระราชทาน ไปทอดถวาย ณ วัดพญาภู จังหวัดน่าน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.10) ทรงพระกรุณาโปรด ...
24 ตุลาคม 2563
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และร่วมลงนาม MOU กับมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพร ...
12 ตุลาคม 2563
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ มูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ม.ราชภัฏสงขลา ประกาศเกียรติคุณ แก่ เยาวชนคนรุ่นใหม่ในโครงการบ่มเพาะคนดี ครั้งที่ 10
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ มูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มอบประกาศเกียร ...
08 ตุลาคม 2563