มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล" ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564  มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงาน ป.ป.ช. ป ...
09 ธันวาคม 2564
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 5/2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคคม 2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ ...
07 ธันวาคม 2564
นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิฯ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด "บ้านลาดบัวขาว" ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้รับเกียรติจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษ ...
27 พฤศจิกายน 2564
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต รวมใจ ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ ให้แก่หมู่บ้านช่อสะอาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ณ หมู่บ้านศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี
✨ มูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ทุจริต​ รวมใจ​ ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ​ ให้แก่หมู่บ้านช่อสะอาด​ เพื่อบรรเทาคว ...
11 พฤศจิกายน 2564
ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และกรรมการมูลนิธิฯ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านลาดบัวขาว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และกรรม ...
31 ตุลาคม 2564
ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธาน ในพิธีทอดกฐินพระราชทาน วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประธานใ ...
30 ตุลาคม 2564
ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ที่ปรึกษา และกรรมการมูลนิธิฯ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านน้ำครั่ง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ที่ปรึก ...
30 ตุลาคม 2564
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการม ...
26 ตุลาคม 2564
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการม ...
06 กันยายน 2564
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ : ผู้ทำความดีต่อสังคม ตามโครงการ "ทำดี มีคนรู้" จากวุฒิสภาและประเทศ
วุฒิสภามอบรางวัล"วิชา"ในฐานะแบบอย่างนักกฎหมาย    เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ศาสตราจาร ...
06 กันยายน 2564