ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมคณะ ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. (หรรษา ธมฺมหาโส) ในโอกาสดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดใหม่ (ยายแป้น)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมู ...
03 เมษายน 2566
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลฯ เข้าเฝ้าฯ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระร ...
01 เมษายน 2566
ประธานกรรมการมูลนิธิฯ นำคณะกรรมการ เข้ากราบสักการะแสดงมุทิตาจิต สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)
เมื่อวันที่ 15 มี.ค.66 - ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำคณะกรร ...
15 มีนาคม 2566
คณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
เมื่อวันที่ 8 มี.ค.66 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมคณะกรรม ...
08 มีนาคม 2566
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต รับโล่หน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และประกอบคุณประโยชน์ ฯ จากวุฒิสภา
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบห ...
28 กุมภาพันธ์ 2566
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมออกบูธกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในงานคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ ปี 2566
เมื่อวันที่ 28 ก.พ.66 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมออกบูธกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในงานคัดเ ...
28 กุมภาพันธ์ 2566
พล.อ ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ รับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัล "ผู้ปิดทองหลังพระ ...
26 กุมภาพันธ์ 2566
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต วิสามัญครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องเทเวศร์รำลึก สโมสรทหารบก ถนนว ...
08 กุมภาพันธ์ 2566
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากไร้ที่ห่างไกล ในอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในโครงการ "ทำควา ...
07 มกราคม 2566
พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สภาการแพทย์แผนไทย และองค์กรภาคี
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมลง ...
14 ธันวาคม 2565