การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 5/2563 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 5/2563 คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการ เมื่อวันท ...
01 ธันวาคม 2563
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด และโทรทัศน์ 55 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง แก่ โรงเรียนทางไกล ในโครงการของวุฒิสภา
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด และโทรทัศน์ 55 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ...
24 พฤศจิกายน 2563
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำผ้ากฐินพระราชทาน ไปทอดถวาย ณ วัดพญาภู จังหวัดน่าน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.10) ทรงพระกรุณาโปรด ...
24 ตุลาคม 2563
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และร่วมลงนาม MOU กับมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพร ...
12 ตุลาคม 2563
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ มูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ม.ราชภัฏสงขลา ประกาศเกียรติคุณ แก่ เยาวชนคนรุ่นใหม่ในโครงการบ่มเพาะคนดี ครั้งที่ 10
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ มูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มอบประกาศเกียร ...
08 ตุลาคม 2563
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2563 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2563 คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการ เมื่อว ...
05 ตุลาคม 2563
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2563 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2563 คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการ เมื่อว ...
04 สิงหาคม 2563
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพร สมเด็จพระพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และค ...
31 กรกฎาคม 2563
มูลนิธิต่อต้านการทุจริตลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต กับกระทรวงวัฒนธรรม
มูลนิธิต่อต้านการทุจริตลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต กับกระทรวงวัฒนธรร ...
09 กรกฎาคม 2563
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และค ...
03 กรกฎาคม 2563