มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดแถลงข่าวโครงการเยาวชนช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ร่วมโครงการ
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดแถลงข่าวโครงการเยาวชนช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝันต่อต้า ...
29 มิถุนายน 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ระห ...
27 มิถุนายน 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน จากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จำนวนหนึ่งล้านห้าแสนบาท
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบหมา ...
09 มิถุนายน 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริตสนับสนุนเงินเพื่อดำเนินการซ่อมแซมฝายชุมชน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในโครงการวุฒิสภาพบประชาชน
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ ...
06 มิถุนายน 2565
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต วิสามัญครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เทศบา ...
06 มิถุนายน 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาท 3 มิถุนายน 2565
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ ...
23 พฤษภาคม 2565
การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต สามัญประจำปี 2565 และวิสามัญครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565
การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต สามัญประจำปี 2565 และวิสามัญครั้งที่ 2/2565 ณ โรงแรมบางกอก ...
04 เมษายน 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ มูลนิธิกล้าธรรม คณะธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล จัดการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ มูลนิธิกล้าธรรม คณะธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล จัดการบรรพชาสามเณร ...
20 มีนาคม 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ กฟภ."
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานก ...
22 กุมภาพันธ์ 2565
ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้ากราบสักการะแสดงมุทิตาจิต สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)
เมื่อวันที่ 7 ก.พ.65 - ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา  มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำคณะ ...
07 กุมภาพันธ์ 2565