มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดทำบุญวันสถาปนา ครบรอบ 2 ปี แห่งการก่อตั้ง
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดพิธีทำบุญวันสถาปนา ครบรอบ 2 ปี แห่งการก่อตั้ง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโ ...
07 กรกฎาคม 2560
ประธานกรรมการ และคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ในรัชกาลที่ 10
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และค ...
02 พฤษภาคม 2560
การจัดงานประชาสัมพันธ์มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
การจัดงานประชาสัมพันธ์มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 25 ...
23 มีนาคม 2560
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดทำ MOU ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด และการสัมมนายุทธ์ศาสตร์ฯ
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน ...
13 มีนาคม 2560
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ณ พระบรมมหาราชวัง เม ...
24 มกราคม 2560
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 7/2559 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 7/2559 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559
20 ธันวาคม 2559
คณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
คณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2559 ณ มหิดลสิทธาคาร มหา ...
09 ธันวาคม 2559
การประชุมคณะทำงาน ณ สำนักงานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
การประชุมคณะทำงาน ณ สำนักงานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
21 พฤศจิกายน 2559
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 6/2559 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 6/2559 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
16 พฤศจิกายน 2559
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 5/2559 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 5/2559 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559
15 ตุลาคม 2559