พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สภาการแพทย์แผนไทย และองค์กรภาคี
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมลง ...
14 ธันวาคม 2565
วิ่งการกุศลต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2565
วิ่งการกุศลต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2565
10 ธันวาคม 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต รับมอบเงินสนับสนุน การแข่งขันวิ่งกการศุลต่อต้านการทุจริตฯ จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พ ...
06 ธันวาคม 2565
โครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ประจำปี 2565
วันที่ 5 ธ.ค. 2565 - มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป ...
05 ธันวาคม 2565
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 3 ค่ายวชิราวุธ ศรีราชา จ.ชลบุรี
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 3 ค่ายวชิราวุธ ศรีราชา จ.ชลบุรี
02 ธันวาคม 2565
ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญมาถวาย ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวาย ณ วัดพระธาตุแช่แห ...
06 พฤศจิกายน 2565
ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่ (ยายแป้น) แขวงบางขุนนท์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประ ...
16 ตุลาคม 2565
การประชุมวิสามัญครั้งที่ 5/2565 คณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต วิสามัญครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เทศบา ...
03 ตุลาคม 2565
ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต รับรางวัล “ลมหายใจแห่งสันติภาพ” และกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น" จาก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันนี้ (21 ก.ย.65) ด้วยหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานวันสันติภาพสากล โ ...
21 กันยายน 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีส่งมอบโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด บ้านลาดบัวขาว ตำ ...
16 กันยายน 2565