มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการ PEAหมู่บ้านช่อสะอาด ณ บ้านท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการ PEA หมู่บ้า ...
03 สิงหาคม 2565
การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต วิสามัญครั้งที่ 4/2565
การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต วิสามัญครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องเทเวศร์รำลึก สโมสรทหารบก ถนนว ...
02 สิงหาคม 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบเงินสนับสนุน โครงการกองทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวุฒิสภา
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ ...
26 กรกฎาคม 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ...
18 กรกฎาคม 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาคมกรุงเทพฯ ร่วมต้านการทุจริต
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต การสร้ ...
14 กรกฎาคม 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีส่งมอบโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด บ้านดอนหัวกรวด-นาพรม ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีส่งมอบโครงการหม ...
08 กรกฎาคม 2565
ครบรอบ ๗ ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พิธีมอบโล่รางวัลขององค์กรและบุคคลดีเด่น โล่ผู้สนับสนุนอย่างดียิ่ง และมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านและตำบลช่อสะอาด
          มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดงาน ครบรอบ ๗ ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต ...
07 กรกฎาคม 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการม ...
01 กรกฎาคม 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดแถลงข่าวโครงการเยาวชนช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ร่วมโครงการ
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดแถลงข่าวโครงการเยาวชนช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝันต่อต้า ...
29 มิถุนายน 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ระห ...
27 มิถุนายน 2565