ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต รับรางวัล “ลมหายใจแห่งสันติภาพ” และกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น" จาก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันนี้ (21 ก.ย.65) ด้วยหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานวันสันติภาพสากล โ ...
21 กันยายน 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีส่งมอบโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด บ้านลาดบัวขาว ตำ ...
16 กันยายน 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ และนำปัจจัยร่วมถวายในพิธี สวดอภิธรรมศพเจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ดร.ประหยัด พวงจำปา รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นผู้แทนมู ...
14 กันยายน 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการ PEAหมู่บ้านช่อสะอาด ณ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
PEA ส่งมอบโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด”  บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีเม ...
08 กันยายน 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการ PEAหมู่บ้านช่อสะอาด ณ บ้านท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการ PEA หมู่บ้า ...
03 สิงหาคม 2565
การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต วิสามัญครั้งที่ 4/2565
การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต วิสามัญครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องเทเวศร์รำลึก สโมสรทหารบก ถนนว ...
02 สิงหาคม 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบเงินสนับสนุน โครงการกองทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวุฒิสภา
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ ...
26 กรกฎาคม 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ...
18 กรกฎาคม 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาคมกรุงเทพฯ ร่วมต้านการทุจริต
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต การสร้ ...
14 กรกฎาคม 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีส่งมอบโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด บ้านดอนหัวกรวด-นาพรม ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีส่งมอบโครงการหม ...
08 กรกฎาคม 2565