มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมพิธีมอบธงลูกเสือช่อสะอาด แบดจ์ และป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ที่ผ่านการประเมินผลการขับเคลื่อนหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
วันนี้ (1 มิ.ย.66) ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบหมายให้ นางส ...
01 มิถุนายน 2566
ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
เมื่อวันที่ 23 พ.ค.66 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วยคณะ ...
23 พฤษภาคม 2566
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบ 84 ปี
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบหมายใ ...
05 เมษายน 2566
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต สามัญประจำปี 2566 และการประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2566
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต สามัญประจำปี 2566 และการประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2566 ณ ห้ ...
04 เมษายน 2566
ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมคณะ ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. (หรรษา ธมฺมหาโส) ในโอกาสดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดใหม่ (ยายแป้น)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมู ...
03 เมษายน 2566
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลฯ เข้าเฝ้าฯ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระร ...
01 เมษายน 2566
ประธานกรรมการมูลนิธิฯ นำคณะกรรมการ เข้ากราบสักการะแสดงมุทิตาจิต สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)
เมื่อวันที่ 15 มี.ค.66 - ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำคณะกรร ...
15 มีนาคม 2566
คณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
เมื่อวันที่ 8 มี.ค.66 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมคณะกรรม ...
08 มีนาคม 2566
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต รับโล่หน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และประกอบคุณประโยชน์ ฯ จากวุฒิสภา
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบห ...
28 กุมภาพันธ์ 2566
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมออกบูธกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในงานคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ ปี 2566
เมื่อวันที่ 28 ก.พ.66 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมออกบูธกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในงานคัดเ ...
28 กุมภาพันธ์ 2566