ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ 4 ภาค ภาคละ 10 คน โครงการประกวดเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565

2022-11-11

>>>ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ  4 ภาค  ภาคละ 10 คน <<<


สรุปเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 4 ภาค
?เยาวชนสมัครเข้าร่วมครบ 48 คนในแต่ละภาค แต่มีผู้ไม่มาเข้าค่ายหลังจากยืนยันหลายคน โดยแจ้งติดโควิด ติดกิจกรรมของโรงเรียนและอื่นๆ
?เยาวชนภาคเหนือ จัดวันที่ 7-9 ตุลาคม 65 ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าค่าย 39 คน จาก 3 จังหวัด ผ่านหลักสูตร ส่งคลิปประกวด 26 คน
? เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดวันที่ 14-16 ตุลาคม 65 ที่ จ.ขอนแก่น ผู้เข้าค่าย 44 คน จาก 10 จังหวัด ผ่านหลักสูตร ส่งคลิปประกวด 32 คน
? เยาวชนภาคใต้ จัดวันที่ 21-23 ตุลาคม 65 ที่ จ.นครศรีธรรมราช ผู้เข้าค่าย 41 คน จาก 9 จังหวัด ผ่านหลักสูตร ส่งคลิปประกวด 33 คน
?เยาวชนภาคกลางจัดวันที่ 28-30 ตุลาคม 65 ที่ จ.กรุงเทพ ผู้เข้าค่าย 46 คน จาก 8 จังหวัด ผ่านหลักสูตร ส่งคลิปประกวด 30 คน
?รวม เยาวชน 4 ภาค เข้าค่าย 170 คน จาก 30 จังหวัด ส่งคลิปประกวด 121 คน

?ดำเนินการคัดเลือกจากคลิปแต่ละภาค เข้ารอบรองชนะเลิศ ภาคละ 10 คน (คลิป) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ สโมสรทหารบก ห้อง VIP6 เพื่อคัดเลือกให้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 คน
✅
กรรมการตัดสิน รอบรองชนะเลิศ 5 ท่าน
เวลา 13.00-17.00 น.
1.ท่านประสาท พงษ์ศิวาภัย
2.พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร.
3.อ.สมชาย หนองฮี
4.ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
5.อ.บุตรดี ปะริมสารัมย์