ขอเชิญเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1 - 6 เข้าร่วมโครงการ“ค่ายเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” ปี 2

2022-08-02

ขอเชิญเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1 - 6 เข้าร่วมโครงการ“ค่ายเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” เพื่อปลูกฝังและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและสร้างกระแสค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตระดับเยาวชนทั่วประเทศ และสร้างเยาวชนให้สามารถเป็นตัวแทนเยาวชนนักพูดและสร้างเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศชาติ


    ***โรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนเข้าค่าย โรงเรียนละ 1-2 คน ภายในวันที่ 20 กันยายน 2565 (รับจำนวนจำกัด ภาคละ 48 คน ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิก่อน***


>> Download รายละเอียดของโครงการและแบบตอบรับ คลิก <<    

หรือได้ตาม Link: https://drive.google.com/file/d/14xEdDChnWjwBpiGVWrrPAohczGWak-ติดต่อผู้ประสานงาน 
1. คุณศิริวรรณ  บัณฑิตย์ (อุ๊) 

โทร:  0622936239

Mail:  Jaymin1307@gmail.com

Idline:  @jayminshin 

2. คุณกาญจนา สีดอกบวบ (เจี๊ยบ) 

โทร:  0972899246 

Mail:  info.acf2559@gmail.com


หมายเหตุ

1.จัดค่ายฝึกอบรม “เยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านทุจริต” จำนวน 4 รุ่น ๆละ 48 คน โดยจัดแบ่งการอบรมในพื้นที่ 4 ภาคทั่วประเทศ 

    1.1  ภาคเหนือ ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 7-9  ตุลาคม 2565 

    1.2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมแก่นนคร จ.ขอนแก่น วันที่ 14-16 ตุลาคม 2565 

    1.3  ภาคใต้ ณ โรงแรมปุระนคร จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 21-23 ตุลาคม 2565 

    1.4 ภาคกลาง ณ โรงแรม ที เค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.กรุงเทพฯ วันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 

!! เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องเสียค่ายใช้จ่ายใดๆ โดยทางมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดที่พักและอาหาร ให้ตลอดเวลาที่เข้าค่ายฯ !!

 2.  เยาวชนที่ผ่านการอบรมจากค่าย สามารถเข้าประกวด “นักพูดเยาวชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” โดยส่งคลิปรณรงค์การต่อต้านการทุจริต มาเข้าประกวด ซึ่งกรรมการจะคัดเลือกให้เข้ารอบรองชนะเลิศ 10 คน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 

..........................................

เยาวชนที่ชนะการประกวด จะได้รับรางวัลจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตดังนี้ 

รางวัลที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท

รางวัลที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

รางวัลที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

รางวัลชมเชย 7 รางวัลๆละ 5,000 บาท

__________________________________________