2. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ปี 2563
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อนำความรู้ ...
13 พฤศจิกายน 2563
2. (1) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือฯ ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
(1) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 1/2563  ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ ...
13 พฤศจิกายน 2563
1. (6) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดบางพลัด เขตบางพลัด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563
(6) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดบางพลัด เขตบางพลัด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563
08 พฤศจิกายน 2563
1. (7) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดขุนจันทร์ เขตธนบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563
(7) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดขุนจันทร์ เขตธนบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563
08 พฤศจิกายน 2563
1. (8) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาสและชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563
(8) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาสและชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 8 ...
08 พฤศจิกายน 2563
1. (4) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
(4) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
07 พฤศจิกายน 2563
1. (5) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนคันนายาว เขตคันนายาว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
(5) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนคันนายาว เขตคันนายาว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
07 พฤศจิกายน 2563
1. โครงการแต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับเขตต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร คัดเลือกโรงเรียนในเขตละ 1 โรงเรียน รวมถึงวั ...
01 พฤศจิกายน 2563
1. (1) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนมัธยมวัดไผ่ตัน เขตพญาไท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
(1) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนมัธยมวัดไผ่ตัน เขตพญาไท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
01 พฤศจิกายน 2563
1. (2) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดเสมียนนารีและห้องเรียนพิเศษ เขตจตุจักร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
(2) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดเสมียนนารีและห้องเรียนพิเศษ เขตจตุจักร เมื่อวันที่ 1 ...
01 พฤศจิกายน 2563