4 (4) โครงการเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริตภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร
28 ตุลาคม 2565
3. (1) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด เป็นประธานกล่าวเปิด ...
10 ตุลาคม 2565
4. (1) โครงการเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริตภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม่
"เยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต" ภาคเหนือ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ในช่วงเช้า ได ...
07 ตุลาคม 2565
5. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2565 ...
03 ตุลาคม 2565
ชุดหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด จำนวน 5 เล่ม
ชุดหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด...มีจำนวน 5 เล่ม ดังนี้                                                   ...
23 กันยายน 2565
2.2 กิจกรรมแนะนำ ‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม, เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกล ...
09 สิงหาคม 2565
4. โครงการเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต รุ่น 2
โครงการค่ายเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ปี 2565 (ปีที่2)    ขอเชิญเยาวชน ระดับชั้นมั ...
02 สิงหาคม 2565
3. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดแถลงข่าวโครงการเยาวชนช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ร่วมโครงการ
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดแถลงข่าวโครงการเยาวชนช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝันต่อต้าน ...
29 มิถุนายน 2565
2. โครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี ๒๕๖๕
มูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้ผนึกกำลังกับกระทรวงวัฒนธรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู จัด "โครงการปร ...
20 มิถุนายน 2565
2.1 การแถลงข่าวโครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผนึกกำลังร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ซีพี ทรู ปตท. และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนจัดป ...
20 มิถุนายน 2565