3. (26) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวังเล็กอนุสรณ์ เขตมีนบุรี
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวังเล็กอนุสรณ์ เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
28 ธันวาคม 2565
3. (25) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดสังฆราช เขตลาดกระบัง
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดสังฆราช เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
26 ธันวาคม 2565
3. (24) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนลำผักชี เขตหนองจอก
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนลำผักชี เขตหนองจอก เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
23 ธันวาคม 2565
3. (21) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ เขตสวนหลวง
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ เขตสวนหลวง เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
22 ธันวาคม 2565
3. (22) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสมณานัมบริหาร เขตดุสิต
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสมณานัมบริหาร เขตดุสิต เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
22 ธันวาคม 2565
3. (19) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ เขตบางกะปิ
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ เขตบางกะปิ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
21 ธันวาคม 2565
3. (20) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
21 ธันวาคม 2565
3. (18) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
20 ธันวาคม 2565
3. (17) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนปลูกจิต เขตปทุมวัน
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนปลูกจิต เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
19 ธันวาคม 2565
3. (16) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เขตจอมทอง
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เขตจอมทอง เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
16 ธันวาคม 2565