2 (31) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดตะกล่ำ เขตประเวศ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม​ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ ร่วมกับโรงเรียนวัดตะกล ...
31 มีนาคม 2565
2 (29) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565
เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม​ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริตและคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิ​ต่อต้าน​ก ...
30 มีนาคม 2565
2 (28) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดช่องนนทรี เขตยานนาวา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม​ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ ร่วมกับโรงเรียนวัดช่อง ...
30 มีนาคม 2565
2 (27) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร เขตพระนคร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม​ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริตและคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ ...
29 มีนาคม 2565
9.5 โครงการฝึกอบรมพระสงฆ์ช่อสะอาดอรุ่นที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับหลักสูตรสันติศึกษา มจร พร้อมคณะสงฆ์กรุงเทพ ...
29 มีนาคม 2565
3. (การคัดเลือกผลงานรอบรองชนะเลิศ)
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ - ‘ทีมเวลา’ โรงเรียนบ้านช่องพลี จ.กระบี่ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด ‘ต่อต ...
29 มีนาคม 2565
9.4 โครงการฝึกอบรมพระสงฆ์ช่อสะอาดรุ่นที่ 3 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การฝึกอบรมพระสงฆ์ช่อสะอาดรุ่นที่ 3 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งด้านพฤติกรรมสะอาด ภายใต้ “กา ...
28 มีนาคม 2565
2 (26) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนเคหะทุ่ง​สอง​ห้องวิทยา​ 1 เขตหลักสี่​ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยคณะอนุกรรมการวิชาการ มูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ทุจริ ...
28 มีนาคม 2565
2 (25) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาธรรม เขตพระโขนง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม​ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริตและคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ ...
28 มีนาคม 2565
9.3 โครงการฝึกอบรมพระสงฆ์ช่อสะอาดรุ่นที่ 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับหลักสูตรสันติศึกษา มจร พร้อมคณะสงฆ์กรุงเทพ ...
28 มีนาคม 2565