1.1 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 1
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 ครั้ง ...
09 ตุลาคม 2564
3. (กิจกรรมเปิดโจทย์ การประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok" ประจำปี 2564)
เมื่อวันที่​ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ - มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู และ TikTok ประเทศไ ...
05 สิงหาคม 2564
3. โครงการประกวด "การต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok" ประจำปี 2564
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผนึกกำลังกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู และบริษัท ติ๊กต็อก (ไทยแลนด์) จำกัด ...
01 กรกฎาคม 2564
2. โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" ประจำปี 2564
 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดการอบรมและสัมมนา ดำเนินกิจกรรม "แต้ม ...
15 มิถุนายน 2564
1. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูก ...
09 เมษายน 2564
5. (2) นักข่าวเยาวชนไทย ต้านภัยทุจริตคอร์รัปชัน ณ โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
(2) นักข่าวเยาวชนไทย ต้านภัยทุจริตคอร์รัปชัน ณ โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ...
22 ธันวาคม 2563
5. โครงการนักข่าวเยาวชนไทย ต้านภัยทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2563
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับศูนย์ข่าวเยาวชนไทย สร้างเครือข่ายนักข่าวเยาวชนไทย ต้านภัยทุจริตคอร์รั ...
21 ธันวาคม 2563
5. (1) นักข่าวเยาวชนไทย ต้านภัยทุจริตคอร์รัปชัน ณ โรงเรียนเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563
(1) นักข่าวเยาวชนไทย ต้านภัยทุจริตคอร์รัปชัน ณ โรงเรียนเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 ธั ...
21 ธันวาคม 2563
6. (3) โครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย จังหวัดอุตรดิตถ์
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้เยาวชน คนในชุมช ...
18 ธันวาคม 2563
1. (15) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
(15) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
29 พฤศจิกายน 2563