ประกวด "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" ประจำปี 2563
สุดยอดการแสดง "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" ประจำปี 2563 จากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจั ...
01 มีนาคม 2564
โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ "เพลงช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2561
01 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562
01 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563
18 มกราคม 2564