1.3 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 3 (ระบบออนไลน์ และระบบออนไซต์ที่ค่าย)
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 ครั้ง ...
22 พฤศจิกายน 2564
3. (งานถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ โครงการประกวด "ต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok'' ประจำปี 2564)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 – มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมก ...
16 พฤศจิกายน 2564
1.2 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 2 (ระบบออนไลน์ และระบบออนไซต์ที่ค่าย)
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 ครั้ง ...
31 ตุลาคม 2564
1.1 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 1 (ระบบออนไลน์ และระบบออนไซต์ที่ค่าย)
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 ครั้ง ...
09 ตุลาคม 2564
3. (กิจกรรมเปิดโจทย์ การประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok" ประจำปี 2564)
เมื่อวันที่​ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ - มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู และ TikTok ประเทศไ ...
05 สิงหาคม 2564
4. โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต The Art Landmarks in Thailand" ประจำปี 2564
มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจัดกิจกรรมศิลปกรรมบนกำแพงในการรณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “แต้มสีเติ ...
03 สิงหาคม 2564
3. โครงการประกวด "การต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok" ประจำปี 2564
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผนึกกำลังกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู และบริษัท ติ๊กต็อก (ไทยแลนด์) จำกัด ...
01 กรกฎาคม 2564
2. โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" ประจำปี 2564
 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดการอบรมและสัมมนา ดำเนินกิจกรรม "แต้ม ...
15 มิถุนายน 2564
1. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูก ...
09 เมษายน 2564
5. (2) นักข่าวเยาวชนไทย ต้านภัยทุจริตคอร์รัปชัน ณ โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
(2) นักข่าวเยาวชนไทย ต้านภัยทุจริตคอร์รัปชัน ณ โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ...
22 ธันวาคม 2563