1.1 งานแถลงข่าว โครงการประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566

2023-07-11
งานแถลงข่าวการประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566 (เดอะมิวสิคัล)
ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566