1. โครงการประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

2023-07-11

โครงการประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖
!! โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ก่อน 'การสมัคร'  และก่อน 'ส่งผลงาน'  !!!


>>> คลิก ! ดาวน์โหลด "เอกสาร" โครงการประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต <<<


>>> คลิก!! ดาวน์โหลด "ใบสมัคร" การประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต <<<


>>>10 เพลงช่อสะอาต้านทุจริต <<<การส่งผลงาน ทาง E-mail: ppyactivities@trueplookpanya.com โดยฝากลิงค์ดาวน์โหลดได้ที่ Google Drive เท่านั้น

** ปิดรับผลงานทาง E-mail วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. **

๐๑ โครงการประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖
๐๒ ใบสมัคร การประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖
๐๓ Banner โครงการประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖
๐๔ โปสเตอร์ โครงการประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖