3. (26) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวังเล็กอนุสรณ์ เขตมีนบุรี

2022-12-28

แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวังเล็กอนุสรณ์ เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕