3. (25) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดสังฆราช เขตลาดกระบัง

2022-12-26

แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดสังฆราช เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕