3. (23) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว เขตบางคอแหลม

2023-03-22

แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว เขตบางคอแหลม เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕