5.4 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา

2022-12-30

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565


        วันนี้ (23 ธ.ค.65) มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4 โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อยกระดับการเรียนรู้และทักษะให้ครูผู้ปฏิบัติการสอนลูกเสือ มีศักยภาพและความพร้อมในการนำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารีในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในพิธีเปิด ผ่านระบบออนไลน์
        การฝึกอบรมฯ ดังกล่าวนั้น ดำเนินการจัดอบรมจำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงแรมฟอร์จูน โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรทางการลูกเสือที่ปฏิบัติการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา จำนวน 103 คน ซึ่งในรุ่นนี้ มีบุคลากรทางการลูกเสือที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสนใจเข้ารับการฝึกอบรมด้วย โดยมีอาจารย์เป็นล่ามภาษามือให้
       ทั้งนี้ ก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม ได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง