7. (3) โครงการประกวดศิลปกรรมแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ภาคกลาง อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

2022-12-09

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.65 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานราชการ จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2565 และพิธีมอบรางวัลการประกวดสร้างสรรค์ศิลปกรรมบนกำแพง (The Arts Landmark in Thailand) ภาคกลาง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรัตนชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการวันที่ 9 ธ.ค.65 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล และพิธีมอบรางวัลการประกวดสร้างสรรค์ศิลปกรรมบนกำแพง (The Arts Landmark in Thailand) ภาคกลาง