5.2 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครนายก

2022-11-10
    เมื่อวันที่ 10 พ.ย.65  มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

    ซึ่งการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวนั้น ดำเนินการจัดอบรมจำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2565  โดยให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

    มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2565 ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อยกระดับการเรียนรู้และทักษะให้ครูผู้ปฏิบัติการสอนลูกเสือ มีศักยภาพและความพร้อมในการนำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารีในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต.