2.2 กิจกรรมแนะนำ ‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565

2022-08-09
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม, เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมแนะนำ ‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ ‘เยาวชนไทยร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน’ ผ่านทางระบบออนไลน์ พร้อมไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’
.
โดยพลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต, ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ คุณชุมพล นิ่มสุพรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา ทั้ง 3 ท่าน ได้มาร่วมไขทุกประเด็น ตอบโจทย์ทุกคำถาม กับการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์อย่างไรให้ปัง และให้ตอบโจทย์
.
ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักร้อง นักเต้น นักฟ้อน นักแร็ป นักรำ นักแหล่ ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทั่วประเทศ มาร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน กับ ‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษากว่า 685,000 บาท ร่วมสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ ‘เยาวชนไทยร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน’ โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนึ้ถึง 25 กันยายน 2565 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acf.or.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’
.
?ชมวิดีโอการแนะนำการประกวดย้อนหลังได้ที่นี่... https://www.facebook.com/Chorsaardthailand/videos/1675911189453174